Chào các bạn, đã có kết quả event Thập Đại Môn Phái rồi đây
Mình xin công bố đáp án

Đợt 1 :
- Môn phái 1 : Võ Đang
- Môn phái 2 : Đào Hoa
- Môn phái 3 : Thiếu Lâm
Đợt 2 :
- Môn phái 1 : Cái Bang
- Môn phái 2 : Hoa Sơn
- Môn phái 3 : Thiên Vương
Đợt 3 :
- Môn phái 1 : Côn Luân
- Môn phái 2 : Tiêu Dao
- Môn phái 3 : Nga My


Chúc mừng những bạn có tên trong danh sách sau đây đã may mắn trúng thưởng, code của các bạn sẽ được trao vào ngày 12/05 qua tin nhắn diễn đàn.