có ai ở lạng sơn chơi sv phú hải ko ?
có báo danh cái nào