Như tiêu đề sever Lâm giang muốn gộp sever mong ADM đáp ứng nhu cầu cho sever thêm vui vẻ,dạo này sever Lâm Giang buồn quá.