Xin ADM hãy cứu lấy sever túy giang. Bây giờ đi chiến trường lèo tèo đc vài người. Trong game thì nghỉ rất nhiều. Kính mong AD xem xét và gộp sever giúp cho