Trong túi của quý nhân sĩ đã có Hộp Quà Hồng Phúc chưa? Chưa có thì hãy nhanh nhanh bổ sung ngay nhé! Trong thời gian nhất định, khi quý nhân sĩ dùng Hồng Phúc Lệnh mở Hộp Quà Hồng Phúc thì tha hồ nhận quà nhé!

Thời gian diễn ra  • Bắt đầu: 08h00 ngày 04/07/2014 (sau khi hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản 2.39)
  • Kết thúc: 23h59 ngày 10/07/2014


Đối tượng tham gia  • Nhân sĩ tại các máy chủ đã khai mở trước ngày 01/05/2014


Vật phẩm liên quan


STT Vật phẩm Hình ảnh Nguồn gốc
1 Hộp Quà Hồng Phúc • Nhận được khi tham gia các hoạt động.
• Có thể xếp chồng 999 ô.
• Có thể bán ra ở tiệm: 50 bạc
2 Thiệp Phúc Duyên • Mở Hộp Quà Hồng Phúc thứ 20 nhận được.
Thiệp Phúc Duyên có thể thêm 10 lần mở Hộp Quà Hồng Phúc.
3 Hồng Phúc Lệnh • Điểm sôi nổi: 80-100 điểm
• Mua tại Trân Bảo Các.
• Có thể xếp chồng 999 ô
• Có thể bán ra ở tiệm: 1 vạn bạc
Nội dung

• Trong thời gian sự kiện, khi tham gia mở Hộp Quà Hồng Phúc, quý nhân sĩ có thể nhận gấp đôi phần thưởng. Lưu ý: Các vật phẩm sau đây là ngẫu nhiên nhận được.

Vật phẩm Hình ảnh Vật phẩm Hình ảnh
Vàng khóa Ly vân Ti - 3
Bạc khóa Ly Vân Ti - 4
Lam Thủy Tinh Toái Phiến - Bậc 2
Tử Thủy Tinh Toái Phiến - Bậc 3
Mãnh Tử Thủy Tinh Toái Phiến - Bậc 4
Linh Thạch - Bậc 2 Linh Thạch - Bậc 3
Linh Thạch - Bậc 4 Linh Thạch - Bậc 5

Quá đã! Còn chần chừ gì nữa! Nhanh mở hộp để được nhiều vật phẩm có giá trị nhé!
Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm