Em chơi ở sever tịnh hải cấp giới hạn bây giờ là 99 , em thấy mọi người chỉ build đồ cho dân nghèo , nhưng chưa có ai chỉ build đồ cho dân có tiền nap . Em muốn hỏi nếu e có từ 2 triệu đổ lại thì build làm sao để mạnh và hiểu quả nhất ? xin các pro chỉ tận tình đừng tắt quá e hông hiểu =,=
Cảm Ơn mọi người !