mình chỉ nói gắn gọn :
NPH ra quay trúng thưởng nhiều ô chi zậy chĩ để 2 ô Điện thoại zen và ô túi ngẫu nhiên 1 thôi.
1 đám bạn cùng chơi quay y nhau cứ 1 ô vào hoài . 5 đứa mỗi đứa 15 lần ha NPH đừng nên làm Game thủ thất vọng.