Đêm rũ xuống trăng ngời bến mộng
Ta cùng người song đối nên duyên.

Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

Thời gian :
- Đợt 1 : 15h ngày 27/08/2014
- Đợt 2 : 15h ngày 28/08/2014
- Đợt 3 : 15h ngày 29/08/2014

Nội dung :
- Event diễn ra trong 3 ngày. Mỗi ngày vào 15h người chơi sẽ báo danh 1 giới tính chọn để song tu tại topic Event Tình Lữ Song Tu - Đợt..
- Ví dụ : người chơi #2 chọn giới tính nữ, người chơi #3 chọn giới tính nam hoặc ngược lại thì cả 2 bạn đã song tu thành công. Theo thứ tự, thành viên #4 sẽ song tu với #5, thành viên #6 sẽ song tu với #7, thành viên #8 sẽ song tu với #9..v.v..
Theo mẫu :
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :
Tên nhân vật :
Server :
Giới tính song tu :


Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 5 cặp song tu thành công đầu tiên sẽ nhận được mỗi bạn 5000 điểm cống hiến sư môn.

Lưu ý:
- Vào mỗi đợt, thành viên chỉ được báo danh 1 lần.
- Xem xét kỹ bài dự thi trước khi post để tránh sai sót về tên tài khoản, tên nhân vật.
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện
- Các bạn đã trả lời đúng ở đợt 1 sẽ không được công nhận nếu trả lời đúng ở đợt sau để nhường cơ hội cho các bạn khác nhé.
15h ngày 27/08 sẽ khai mở topic đợt đầu tiên để mọi người tham gia nhé!