Có chức năng chuyển sever chưa vậy...! Nếu có rồi xin chỉ cách nha.....!