Cách tạo 6 acc clone pt đào bảo mình đã biết và thử nhưng sao nghe nói 1 ngày người ta đào được tới 100 acc clone ! mình đặt mua tàng bản đồ các loại lun cao lắm mua dc có 120 quyển có nghĩa là được chừng có 12 acc clone thôi @@! co ai biết cách nào kiếm nhiều tàn bản đồ không ???? giờ hành cước thương nhân hết bán tàn bản đồ rồi ~.~
ai biết xin chỉ giáo lại cho mình xin cảm ơn rất nhiều