Kỷ niệm 1 năm trọn nghĩa ân tình, Ngạo Kiếm Vô Song kính chúc quý nhân sĩ nhiều sức khỏe, thành công và may mắn. Các bạn hữu một thời chinh chiến trong thế giới Tuyệt Đỉnh Võ Hiệp, nay ở nơi nào, có nhớ những ngày lên ngựa rong ruổi qua những trận mạc, những chiến trường khói lửa binh đao? Hãy trở về tham gia sự kiện Cố Nhân Tri Ngộ để tụ hội với huynh đệ đồng môn. Nhiều món quà hấp dẫn và những bất ngờ lý thú đang chờ đón quý bằng hữu.

Thời gian


  • Bắt đầu: 10h00 ngày 23/08/2014
  • Kết thúc: 23h59 ngày 22/09/2014


Đối tượng tham gia  • Tài khoản đăng nhập lần cuối trước ngày 01/08/2014


Quà người chơi cũ


♦ Nhân sĩ vào game, tương ứng với việc đăng nhập vào các máy chủ khác nhau sẽ nhận được những phần quà khác nhau:

Đăng nhập vào các máy chủ cũ


♦ Nhân sĩ đã đạt từ cấp 70 trở lên, khi đăng nhập vào các máy chủ đã khai mở trước ngày 15/08/2014, hãy đến gặp NPC Lễ Quan để các phần quà như sau:

Phần thưởng Mô tả
Điểm kinh nghiệm ♦ Điểm kinh nghiệm tùy theo đẳng cấp nhân vật x Số ngày chưa đăng nhập vào game
Tôn hiệu đặc biệt và Vòng sáng ♦ Tăng thêm 10% kinh nghiệm cho bản thân và 2% kinh nghiệm cho đội hữu. Hiệu quả sử dụng 30 ngày
Số lần mở Túi Phúc ♦ Số ngày chưa đăng nhập vào game x 10 túi
Ủy thác rời mạng ♦ Số ngày chưa đăng nhập vào game x 18h ( Tối đa 60 ngày x18h)
Vàng khóa Vip ♦ Nhận gấp đôi vàng khóa Vip, tổng (Số ngày không đăng nhập/7) lần (Sau khi dùng Anh Hùng Lệnh mới được nhận vàng khóa)
Phúc lợi ♦ Nhận phúc lợi được giữ lại tại NPC Lễ Quan
Thời gian tu luyện x4 ♦ (Số ngày chưa đăng nhập vào game - 15) Ly Ưu Quả, ít nhất 15 Ly Ưu Quả
Bồ Đề Quả ♦ Vô Hạ Bồ Đề Quả x30
Vàng khóa, Bạc khóa Căn cứ vào số ngày không đăng nhập sẽ nhận được số vàng khóa, bạc khóa tương ứng
♦ Từ 16 - 30 ngày, nhận được 3 vạn vàng khóa, 25 vạn bạc khóa
♦ Từ 30 ngày trở lên, nhận được 10 vạn vàng khóa, 100 vạn bạc khóa


Tôn hiệu và vòng sáng Cố Nhân Tri Ngộ

Đăng nhập vào các máy chủ mới


♦ Nhân sĩ đã nạp vàng đạt mốc tích lũy trên 10.000 vàng không khóa trước ngày 01/08/2014, khi đăng nhập vào các máy chủ khai mở sau ngày 15/08/2014, hãy đến gặp NPC Lễ Quan để các phần quà như sau:

Phần thưởng
♦ Tôn hiệu đặc biệt Cố Nhân Tri Ngộ + Vòng sáng + Thẻ kinh nghiệm (Có thể thêm 10% EXP cho mình và 2% cho đội hữu, cấp 100 mới có thể sử dụng Thẻ Kinh Nghiệm). Hiệu quả sử dụng 15 ngày
♦ Bộ Trang Bị Hiếm Bậc 2

♦ Ngoài ra, căn cứ mức tích lũy nạp thẻ trước đây, nhân sĩ đã nạp từ 50.000 vàng không khóa trở lên sẽ được nhận lại số vàng khóa theo tổng tỉ lệ như sau:

Mức tích lũy nạp thẻ Tỷ lệ trả lại Mức trả lại
Trên 500.000 vàng không khóa 40% Từ 20 vạn vàng khóa đến 40 vạn vàng khóa (Mức cao nhất)
Từ 100.000 đến 4.999.999 vàng không khóa 30% Từ 3 vạn vàng khóa đến 15 vạn vàng khóa
Từ 50.000 đến 99.999 vàng không khóa 20% Từ 1 vạn vàng khóa đến 2 vạn vàng khóa

Lưu ý: Số vàng khóa theo tỉ lệ trên không được nhận 1 lần mà sẽ được phân ra thành từng giai đoạn ứng với việc nhân vật đạt cấp độ tương ứng theo bảng bên dưới. Số vàng khóa được nhận tại NPC Lễ Quan:

Cấp Tỷ lệ trả lại
Cấp 40 5%
Cấp 50 5%
Cấp 60 10%
Cấp 70 10%
Cấp 75 10%
Cấp 80 20%
Cấp 90 40%

Quà tặng chiến hữu


Quan hệ chiến hữu

♦ Nhân sĩ đã nạp vàng đạt mốc tích lũy trên 10.000 vàng không khóa trước ngày 01/08/2014, khi đăng nhập vào các máy chủ đã từng chơi trước ngày 01/08/2014 sẽ nhận được ký hiệu Hồi Quy (Hiển thị ở giao diện Gia tộc/Hảo hữu). ♦ Người chơi cũ có thể tổ đội với các đồng hữu đang chơi trong cùng 1 máy chủ, đến gặp NPC Đại Sứ Truyền Thông - Lạc Tâm Ảnh để kết thành chiến hữu

NPC Đại Sứ Truyền Thông Vị trí
Biện Kinh: 801/411

Dương Châu: 742/432

Thành Đô: 840/411

Tương Dương: 768/433

Phượng Tường: 747/402


Chọn Tạo quan hệ chiến hữu để kết thành chiến hữu

Lưu ý: Mỗi bên chỉ có thể kết chiến hữu với 1 nhân vật duy nhất. Quan hệ chiến hữu có thời gian duy trì 1 tháng. Trong thời gian này không thể hủy quan hệ chiến hữu hoặc thêm chiến hữu khác

Phần thưởng chiến hữu
♦ Sau khi kết thành quan hệ chiến hữu, nếu 1 người tiêu phí vàng không khóa thì người còn lại sẽ được nhận 50% vàng khóa trong tổng số vàng không khóa mà người bạn của mình đã tiêu phí.

Ví dụ
  • Hai người kết thành quan hệ chiến hữu, nếu 1 người tiêu phí 10.000 vàng không khóa, thì người còn lại có thể nhận 5000 vàng khóa tại NPC Người Truyền Thông. Số vàng khóa này có thể nhận bất cứ lúc nào tại NPC Đại Sứ Truyền Thông - Lạc Tâm Ảnh


Hình ảnh minh họa

♦ Sau khi kết thành quan hệ chiến hữu, mỗi lần người chơi cũ nạp vàng, đều có thể nhận vàng khóa trả lại bằng số vàng không khóa đã nạp, cao nhất không vượt quá giới hạn lịch sử nạp thẻ từ trước đến giờ.

Ví dụ
  • Lịch sử nạp vàng là 200.000 vàng không khóa, nạp tiếp 200.000 vàng không khóa, có thể nhận 200.000 vàng khóa. Nếu lịch sử nạp thẻ vượt quá 500.000 vàng không khóa, sau này nạp vàng nhiều hơn 500.000 vàng không khóa thì nhân sĩ vẫn chỉ nhận 500.000 vàng khóa. Số vàng khóa này chỉ nhận được trong thời gian diễn ra sự kiện tại NPC Đại Sứ Truyền Thông - Lạc Tâm Ảnh