Tình hình là bỏ game lâu lắm rồi chơi lại mấy cái acc cũ 9x ko bik sao còn lại 5x. anh chị nào có acc 10x cho em xin 1 acc bất kỳ sv nào cũng được em cảm ơn. thông tin sms vào 01255440015 or mail phuocnguyenlkdn@gmail.com em xin cảm ơn