tình trạng khó đăng nhập khi nào mới hết
đang di chuyển thì uỷ thác online cứ hiện lên làm ko di chuyển được quá bất tiện
game lỗi lag quá nhiều đánh một lúc mới ra kill game như thế thì chơi cái gì hả ad
ko cải thiện được thì dẹp luôn game đi cứ tình trạng này game sớm sập tiệm....