Như tiêu đề anh em nào quanh khu vực Hà Nội - Hà Đông add nick FB lập tộc đua top nhé . Anh em nào quanh khu vực pm mình nhé tộc chơi vui vẻ off liên tục ^^