Như tiêu đề,đề nghị nph mở lại sự kiện tăng cấp nhận quà sv hằng sơn trong 5 ngày (đúng như thông báo sự kiện trên trang chủ của duo là 20 ngày kể từ ngày mở sever) để ae mới gia nhập vào game có thêm chút tiền để up đồ.duo đóng sự kiện không đúng ngày mà không có thông báo gì cả là có ý muốn đuổi người chơi game đi hay sao vậy ??????????????????????