Kinh thưa NPH sau khi trải qua 3 ngày nhận thưởng tiêu phí và nhận được trang bị giày Hoàng Kim..Nhưng lại gặp phải 1 trục trặc về vấn đề phù văn bộ Hoàng Thành của giày..ở đợt event trước(event gì không nhớ rõ lắm)sau khi kết thúc thì nhận được 1 phù văn hoàng thành ở giày..theo thường lệ thì khi có chúng tôi sẽ phù văn ngay vào giày (vì chẳng ai biết vài bữa sau lại ra giày Hoàng Kim) đến bây giờ khi đã lên đủ bộ phù văn Hoàng Thành thì khi ra giày Hoàng Kim chúng tôi không thể bỏ được đôi giày cũ vì đã lỡ phù văn vào đôi giày..mà NPH lại không ra thêm tinh năng nào để có thể có được phù văn giày.nên giờ chỉ biết cất cái giày Hoàng Kim vào rương để ngắm..mong NPH có giải pháp cho việc này..Thân!!!