Acc em tại sv Hằng sơn bị hack hết vàng vs ít đồ ko khóa, lạ ở chỗ là mã giao dịch vẫn còn nguyên mà sao lại bị mất vàng, ADM xem giúp hộ em, vừa lúc từ 11h-1230 ngày 11/12/2014 này thôi. em vào thì nó báo mã gd bị mở 5 lần nên ko mở dc nữa.
tài khoản : phantanpy89
nhân vật :~*Mr-Tân*~
SV :hằng sơn

em đang đua top nên mong ADM xem xét nhanh hộ em