đề nghị nhp kiểm tra lại lịch trình hslk tháng 12 sv bk- tung sơn
chắc chăn có lỗi gì ở đây. Vì sao ngày 19/12 mới mở thế này? đên ngày 28 đấu chung kết thì sao mà cho kip, cho dù 1 ngày 5 trận nhưng chắc gì ae đã có thời gian ngày nào cũng đi.
đề nghị ace webmater sớm hồi báo nph.