Chả hiểu cái giải đấu nó như nào mà suốt ngày lỗi ...
Hôm qua đánh thử thì ok ngon lành ,
Hôm nay đánh thật thì cụm Tương Dương những người hôm qua tham gia đánh thử đều ko vào được vì chưa nhận thưởng ? mà ấn nhận Thưởng thì nó chưa đến thời gian là sao ?

Nếu ko tổ chức được thì dẹp mẹ nó đi chứ tổ chức xong lỗi lên lỗi xuống thì tổ chức làm đéo gì ..