như trên đã nạp đủ số vàng quy đinh mà không nhận được quà nạp thẻ hẹn giờ mong DUO sem sét hỗ trợ tk nhocviphpkt1993 may chủ nam hai tên nhân vật ...NgocNhi..