Đăng bài nhiều rồi, xin BQT cấp lại pass rương rồi mà sao đến giờ vẫn chưa hỗ trợ lấy lại pass ạ?