ĐANG CHƠI THÌ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN,GỌI ĐIỆN CHO TỔNG ĐÀI THÌ NHẬN ĐC TIN BỊ NGƯỜI KHÁC TỐ CÁO HACK NICK.MONG DUO XEM XÉT LẠI NHANH DÙM VÀ ĐỀN BÙ THỎA ĐÁNG CHO TÔI.ĐÃ GỬI YÊU CẦU HỖ TRỢ,KO BIẾT LÚC NÀO MỚI VÀO ĐC GAME ĐÂY.