Theo như thông báo tại trang chủ ngày hôm qua thì sau khi bảo trì cập nhật phiên bản 2.69 sẽ ra 1 số sự kiện,trong đó có sự kiện tẩy thuộc tính đơn phi phong,vậy sao các sự kiện kia đã hoạt động riêng sự kiện tẩy thuộc tính đơn phi phong là chưa thấy vậy,BQT vào xem lại và up sớm cho AE tẩy thuộc tính phi phong nhé! xin cảm ơn