Các bác có thể để tự cộng hoặc cộng max sức còn đâu thân... thế nhưng hoa sơn sẽ máu ít đi BC và săn boss rất hay die....! bổ sung bộ ngọc máu + thân pháp dưới lv 69 mà vk +8 sét trang sức+7 áo +8 phòng cụ +8 hết thì cũng tạm đc... nhứ thê phải k các bác