SV nguyệt giang sắp được khai mở ae có ý kiến đóng góp và những vấn đề gì mới lạ thì cùng tham gia góp ý ở đây để chúng ta cùng chia sẽ .