mình mún hỏi clb of Tây Ninh cn hoạt động k z? sao tham gia mà k có ai duyệt. cn xem các bài thì gần nhất là hồi đầu tháng 5