như tiêu đề minh đang phân vân k bít phái nào luyện cấp nhanh và hoạt động tốt mog các pro chỉ bảo