Cần Mua Vàng Tại Sever Phi Hổ SLL
1van = 200 ngàn
tại saigon GDTT
HN chuyển AMT
số lượng ít thì = card ai có thì inbox sdt 0982117055
TKS đã xem bài viết