mình đã bỏ game rất lâu do công việc bận rộn, bây h đã có thời gian hơn muốn tham gia lại game cũng vừa hay có sv mới anh em nào tâm huyết lập bang tham gia cộng đồng để gắn kết nhau hơn. nếu có cctalk càng tốt nhé
tền nhân vật : TàiTửPhongLưu
Thiên Vương Bang