Ngày xửa ngày xưa, anh nông dân nghe lời phú ông vào rừng chặt cây tre trăm đốt. Tìm mãi, chàng vẫn không tìm được cây tre có đủ 100 đốt. May mắn nhờ Bụt xuất hiện, bày cho thần chú "Khắc nhập, khắc nhập" để ghép 100 đốt tre thành một cây tre trăm đốt. Tuy nhiên, trên đường trở về nhà, khi băng qua một con suối chảy xiết, 64 đốt tre đã bị dòng nước cuốn đi. Hỡi các đại hiệp trong thế giới Tuyệt Đỉnh Võ Hiệp - Ngạo Kiếm Vô Song, hãy mau mau giúp chàng trai tìm lại các đốt tre để hợp thành cây tre trăm đốt. Phương Phàm sẽ dành tặng nhiều vật phẩm quý giá cho quý nhân sĩ tham gia sự kiện.
Thời gian

• Bắt đầu: 09h00 ngày 1/8/2015 (sau khi cập nhật phiên bản 2.83)
• Kết thúc: 23h59 ngày 11/8/2015
Điều kiện tham gia

• Nhân vật đạt từ cấp 60 trở lên
• Máy chủ mở trước ngày 3/7/2015
Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Đốt Tre

(chưa giám định)
• Nhận được khi tham gia các hoạt động hằng ngày: Thanh Vân Phong, Bí Cảnh, Chiến Trường, Vận Tiêu, Xi Vưu Mộ, Trích Tinh Lâu
Thẻ Giám Định
• Mua tại Trân Bảo Các
Đốt Tre
• Nhận được khi dùng Thẻ Giám Định + Đốt Tre (chưa giám định)
Quà Đốt Tre
• Nhận được khi dùng Thẻ Giám Định + Đốt Tre (chưa giám định)
• Nhấp phải nhận phần thưởng
Quà Đốt Tre Đặc Biệt • Nhận được khi giám định Đốt Tre lần thứ 99, 199
• Nhấp phải nhận phần thưởng
Tập Thu Thập Đốt Tre • Sau khi giám định, hãy đặt các Đốt Tre vào Tập Thu Thập Đốt Tre
Quà Mặt Nạ Đốt Tre • Nhận được khi thu thập đủ 64 Đốt Tre
• Nhấp phải nhận phần thưởng

Nội dung

Lưu ý

  • Mỗi ngày tối đa giám định 20 Đốt Tre

Phần thưởngXem thêm phần thưởng sự kiện Cây Tre Trăm Đốt: Tại đây