Cuối cùng cũng có danh sách các bạn trúng thưởng. Thử quay tay xem mình có là người may mắn đó không nhé. Và cũng xin chúc mừng các nhân sĩ may mắn nhé!


Kết quả các # may mắn trúng thưởng túi quà Vô Song Lệnh:
1, 4, 49, 55, 60, 71, 80, 84, 90, 98Chú ý:
Các # có trong danh sách trúng thưởng nhưng làm không đúng yêu cầu của sự kiện nên bị loại. Hi vọng lần sau các bạn sẽ đọc kỹ đề bài và kiểm tra kỹ bài thi của mình. Cảm ơn!