Cơ hội dành cho nhân sĩ có thể sở hữu những món quà siêu cấp chỉ có tại Hoa Tươi Tháng 8. Chỉ cần nhân sĩ đến Trân Bảo Các mua và sử dụng vật phẩm quy định sẽ nhận ngay được những món quà giá trị. Quà lớn siêu cấp, không thể bỏ lỡ!

Thời gian

♦ Bắt đầu: 08h00 ngày 18/08/2015 (Sau khi update phiên bản 2.85)

♦ Kết thúc: 23h59 ngày 31/08/2015

Điều kiện tham gia

♦ Tất cả người chơi Ngạo Kiếm Vô Song thuộc máy chủ mở trước ngày 03/08/2015.

Nội dung sự kiện

♦ Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Trân Bảo Các sẽ bán Hoa Tươi, nhân sĩ hãy đến thu thập Hoa Tươi và sử dụng sẽ nhận được các đạo cụ hiếm trong game.

♦ Sau khi sử dụng Hoa Tươi đạt các mốc 99, 199, 399, 599 lần sẽ nhận được Quà Tháng 8.

Vật phẩm Hình ảnh Số lượng
Hoa Tươi 1
Hộp Quà Tháng 8 1
Phần thưởng

♦ Khi nhân sĩ sử dụng Hoa Tươi có thể ngẫu nhiên mở ra các vật phẩm quý hiếm. Đặc biệt, khi sử dụng Hoa Tươi đạt mốc, nhân sĩ sẽ nhận được số lượng vật phẩm tương ứng như sau:

♦ Máy chủ mở giới hạn cấp 89

Vật phẩm Số lượng Tính chất
500 Vàng Khóa 1 Khóa
1.000 Vàng Khóa 1 Khóa
5 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
10 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Tử Thủy Tinh 1 Khóa
Hồng Thủy Tinh 1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ 1 Khóa
Toái Phiến - Nam Cung Phụng 1 Khóa
Toái Phiến - Kha Ni Ni 1 Khóa
Toái Phiến - Đỗ Hiểu Nguyệt 1 Khóa
Toái Phiến - Cốc Thanh Lam 1 Khóa
Toái Phiến - Mã Văn Soái 1 Khóa
Toái Phiến - Ngô Quảng 1 Khóa
Toái Phiến - Thủ Thành Tướng Lĩnh 1 Khóa
1.000 Cống Hiến Sư Môn 1 Khóa
Hoán Thú Phù-I 1 Khóa

♦ Máy chủ mở giới hạn cấp 99

Vật phẩm Số lượng Tính chất
500 Vàng Khóa 1 Khóa
1000 Vàng Khóa 1 Khóa
5 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
10 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Tử Thủy Tinh 1 Khóa
Hồng Thủy Tinh 1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ 1 Khóa
Toái Phiến - Vu Quần 1 Khóa
Toái Phiến - Ngụy Tử Hào 1 Khóa
Toái Phiến - Ngũ Hành Sứ Giả【Dương】 1 Khóa
Toái Phiến - Ngũ Hành Sứ Giả【Âm】 1 Khóa
Nhiệm Vụ Quyển (Chưa G.Định) 1 Khóa
Huyền Thiết Thạch 1 Khóa

♦ Máy chủ mở giới hạn cấp 150

Vật phẩm Số lượng Tính chất
1000 Vàng Khóa 1 Khóa
1500 Vàng Khóa 1 Khóa
10 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
15 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Tử Thủy Tinh 1 Khóa
Hồng Thủy Tinh 1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ 1 Khóa
Toái Phiến·Dạ Vương Mặc Quân 1 Khóa
Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Hoán Thú Phù-I 3 Khóa

♦ Máy chủ mở 71 ngày trở lên

Vật phẩm Số lượng Tính chất
1500 Vàng Khóa 1 Khóa
2000 Vàng Khóa 1 Khóa
15 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
20 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Tử Thủy Tinh 1 Khóa
Hồng Thủy Tinh 1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ 1 Khóa
Hồng Thủy Tinh 1 Khóa
Toái Phiến - Hoa Ngữ Tình 1 Khóa
Toái Phiến - Hoa Ngự Ảnh 1 Khóa
Ly Vân Ti-4 1 Khóa
Đá Rèn 1 Khóa
Long Văn Điểu Kim 1 Khóa

♦ Máy chủ mở 131 ngày trở lên

Vật phẩm Số lượng Tính chất
2000 Vàng Khóa 1 Khóa
3000 Vàng Khóa 1 Khóa
20 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
30 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Tử Thủy Tinh 1 Khóa
Hồng Thủy Tinh 1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ 1 Khóa
Hồng Thủy Tinh 1 Khóa
Toái Phiến - Ô Qua Việt 1 Khóa
Nguyên Thạch I - Ly Trần Tử 1 Khóa
Nguyên Thạch I - Hạng Đạt 1 Khóa
Nguyên Thạch I - Hoa Vô Thác 1 Khóa
Nguyên Thạch I - Lạc Lan Nhu 1 Khóa
Nguyên Thạch I - Đường Bạch Vũ 1 Khóa
Nguyên Thạch I - Tiêu Như Thị 1 Khóa
Tinh Vẫn Tệ 1 Khóa
Chân Khí Đan (1000) 1 Khóa

Lưu ý

  • Nhân sĩ có thể sử dụng Hoa Tươi tối đa 599 lần trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
  • Không hạn chế số lần sử dụng mỗi ngày.
  • Nhân sĩ xem thông tin chi tiết Tuyết Ưng Vũ tại đây.


Hoa tươi tháng 8, nhận quà siêu cấp, nhanh đến tham gia nào!