Quý nhân sĩ thân mến!

Để chào mừng chư vị anh hùng đến với máy chủ mới Hỏa Long, Phương Phàm xin khai mở sự kiện Phúc Lợi VIP sẽ mang đến những phần thưởng cực kỳ hữu ích cho nhân sĩ tại máy chủ Hỏa Long.

Thời gian

♦ Bắt đầu: 14h00 ngày 18/08/2015 (Sau khi mở máy chủ Hỏa Long)

♦ Kết thúc: 23h59 ngày 24/08/2015.

Điều kiện

♦ Chỉ áp dụng cho người chơi tại máy chủ Hỏa Long.Nội dung

♦ Nhân sĩ sử dụng Anh Hùng Lệnh mua tại Trân Bảo Các sẽ trở thành VIP. Khi hệ thống máy chủ đạt số lượng người chơi VIP đúng quy định, tất cả người chơi VIP sẽ nhận được phần thưởng ứng với các mốc quy định.Phần thưởng

♦ Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi số người chơi VIP trong máy chủ đạt mốc quy định, tất cả người chơi VIP sẽ nhận được vật phẩm tương ứng như sau:

Số người Vật phẩm Số lượng Hình ảnh
99 1500 Vàng Khóa 1
999 Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 1
1499 5 vạn Bạc Khóa 1
1999 Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên 1
2999 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên 1
4999 Lệnh Mở Ô Đồng Đội 1
9999 10 vạn Vàng Khóa 1

Lưu ý

  • Cứ mỗi nửa tiếng, tổng lượng người chơi VIP của hệ thống sẽ tự động được cộng thêm 1.


Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm