THEO NGUYỆN VỌNG CỦA ANH EM MÌNH ĐÃ ĐẶT TÊN TỘC VÀ LẬP FB TỘC+ CCTALK TỘC...AE NÀO THAM GIA THÌ NHẤN VÀO LINK NÀY ĐỂ VÀO FB TỘC NHÉ:
https://www.facebook.com/groups/TocL...omment_mention
ANH NÀO THAM GIA CMT VÀ ĐỂ LẠI SĐT NHÉ...TKS AE