Trong không khí hân hoan chào đón ngày Quốc Khánh 2/9, Phương Phàm xin gửi đến quý đại hiệp sự kiện Thu thập Quốc kỳ. Tham gia sự kiện, nhân sĩ sẽ nhận ngay được những món quà giá trị. Quà lớn siêu cấp, không thể bỏ lỡ!

Thời gian

♦ Bắt đầu: 18h00 ngày 1/9/2015 (Sau khi update phiên bản 2.86)

♦ Kết thúc: 23h59 ngày 17/9/2015

Điều kiện tham gia

♦ Tất cả người chơi Ngạo Kiếm Vô Song thuộc máy chủ mở trước ngày 18/08/2015.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Mảnh Quốc Kỳ

(chưa giám định)
• Nhận được khi tham gia các hoạt động hằng ngày: Thanh Vân Phong, Bí Cảnh, Chiến Trường, Vận Tiêu, Xi Vưu Mộ, Trích Tinh Lâu
Thẻ Giám Định
• Mua tại Trân Bảo Các
Mảnh Quốc Kỳ
• Nhận được khi dùng Thẻ Giám Định + Mảnh Quốc Kỳ (chưa giám định)
Quà Quốc Kỳ
• Nhận được khi dùng Thẻ Giám Định + Mảnh Quốc Kỳ (chưa giám định)
• Nhấp phải nhận phần thưởng
Quà Quốc Kỳ Đặc Biệt • Nhận được khi giám định Mảnh Quốc Kỳ lần thứ 99, 199, 299, 499

• Nhấp phải nhận phần thưởng
Tập Thu Thập • Sau khi giám định, hãy đặt các Mảnh Quốc Kỳ vào Tập Thu Thập
Quà Mặt Nạ Quốc Kỳ • Nhận được khi thu thập đủ 20 Mảnh Quốc Kỳ
• Nhấp phải nhận phần thưởng

Nội dung sự kiện


Lưu ý

  • Mỗi ngày mỗi nhân vật tối đa có thể giám định 30 Mảnh Quốc Kỳ


Phần thưởng
Xem thêm phần thưởng sự kiện Thu thập Quốc Kỳ: Tại đây