Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh! Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng múa lân đã vang lên rộn rã muôn nơi. Hòa trong niềm vui đón Tết Trung Thu, Phương Phàm xin gửi đến quý nhân sĩ sự kiện Thắp Đèn Ông Sao. Cách thức đơn giản, quà tặng hấp dẫn, tham gia ngay nào!
Thời gian

♦ Bắt đầu: 10h00 ngày 18/9/2015 (Sau khi update phiên bản 2.87)

♦ Kết thúc: 23h59 ngày 30/9/2015

Điều kiện tham gia

♦ Nhân sĩ tại các máy chủ mở trước ngày 04/9/2015.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Hình ảnh Mô tả
Khung Tre
• Nhận được khi tham gia các hoạt động hằng ngày: Thanh Vân Phong, Bí Cảnh, Chiến Trường, Xi Vưu Mộ, Trích Tinh Lâu
Giấy Màu
• Mua tại Trân Bảo Các
Đèn Ông Sao
• Nhấp phải Khung Tre + Giấy Màu = Đèn Ông Sao
• Nhấp phải nhận được phần thưởng
Đèn Ông Sao Hoàn Thiện • Nhận được khi sử dụng 30 Đèn Ông Sao

• Nhân sĩ hãy cất giữ vật phẩm này để dành tham gia sự kiện lần sau
Nội dung sự kiệnLưu ý

  • Mỗi ngày mỗi nhân vật tối đa dùng 30 Đèn Ông Sao, số lần chưa dùng không thể tích lũy sang hôm sau.

Phần thưởng

♦ Sử dụng Đèn Ông Sao, tùy theo thời gian mở máy chủ, đại hiệp sẽ ngẫu nhiên nhận các vật phẩm có giá trị như sau:

Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79

Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
500 Vàng Khóa 1 Khóa
1000 Vàng Khóa 1 Khóa
5 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
10 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
500 Cống Hiến Sư Môn 1 Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) 1 Khóa
Tử Thủy Tinh 1 Khóa
Cam Thủy Tinh 1 Khóa
Toái Phiến·Nam Cung Phụng 1 Khóa
Toái Phiến·Kha Ni Ni 1 Khóa
Toái Phiến·Đỗ Hiểu Nguyệt 1 Khóa
Toái Phiến·Cốc Thanh Lam 1 Khóa
Toái Phiến·Mã Văn Soái 1 Khóa
Toái Phiến·Ngô Quảng 1 Khóa
Toái Phiến·Thủ Thành Tướng Lĩnh 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 1000 Khóa
Đá Tinh Luyện 1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ 1 Khóa
Danh Vọng Chúc Phúc (5 điểm) 1 Không khóa
Hoán Thú Phù-I 1 Khóa


Máy chủ mở giới hạn cấp 99

Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
500 Vàng Khóa 1 Khóa
1000 Vàng Khóa 1 Khóa
5 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
10 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
500 Cống Hiến Sư Môn 1 Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) 1 Khóa
Tử Thủy Tinh 1 Khóa
Cam Thủy Tinh 1 Khóa
Toái Phiến·Vu Quần 1 Khóa
Toái Phiến·Ngụy Tử Hào 1 Khóa
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả【Dương】 1 Khóa
Toái Phiến·Ngũ Hành Sứ Giả【Âm】 1 Khóa
1000 Hoạt Lực Khóa 1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ 1 Khóa
Nhiệm Vụ Quyển (Chưa Giám Định) 1 Khóa
Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm) 1 Không khóa
Huyền Thiết Thạch 1 Khóa

Máy chủ đã mở 71 ngày

Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
1500 Vàng Khóa 1 Khóa
2000 Vàng Khóa 1 Khóa
15 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
20 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
1000 Cống Hiến Sư Môn 1 Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) 1 Khóa
Tử Thủy Tinh 1 Khóa
Cam Thủy Tinh 1 Khóa
Toái Phiến·Hoa Ngữ Tình 1 Khóa
Toái Phiến·Hoa Ngự Ảnh 1 Khóa
Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm) 1 Không khóa
1000 Hoạt Lực Khóa 1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ 1 Khóa
Ma Phùng Tuyến 3 1 Khóa
Đá Rèn 1 Khóa
Long Văn Điểu Kim 1 Khóa

Máy chủ đã mở 131 ngày
Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
2000 Vàng Khóa 1 Khóa
3000 Vàng Khóa 1 Khóa
Tuyết Ưng Vũ 1 Khóa
Ma Phùng Tuyến 3 1 Khóa
2000 Cống Hiến Sư Môn 1 Khóa
Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) 1 Khóa
Tử Thủy Tinh 1 Khóa
Hồng Thủy Tinh 1 Khóa
Cam Thủy Tinh 1 Khóa
Toái Phiến·Ô Qua Việt 1 Khóa
Nguyên Thạch I·Ly Trần Tử 1 Khóa
Nguyên Thạch I·Vu Quần 1 Khóa
Nguyên Thạch I·Xi Vưu Thủ Tướng 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 Khóa
Ma Phùng Tuyến 4 1 Khóa
Ma Phùng Tuyến 5 1 Khóa
Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách (5 điểm) 1 Không khóa
Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm) 1 Không khóa
Chân Khí Đan (1000 điểm) 1 Khóa
Thiên Thư Tàn Quyển 1 Khóa