Hiện nay mình đang đua top Cường Ngôn Vi Nhân , mong mỗi người đọc topic này bình chọn giúp mình 1 phiếu để mình kiếm ít đỉnh , tks mọi người !
http://nkvs.vn/events/cnvn_2015/index/danh-sach/9282