Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1
 1. #1
  Administrator
  Tham gia ngày
  Jul 2013
  Bài gửi
  90

  Mặc định Ưu đãi giá sốc, số lượng có hạn

  Quý nhân sĩ thân mến!
  Úm ba la! Sắp tới, trong toàn bộ máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song sẽ có chương trình khuyến mãi đặc biệt, giá rẻ bất ngờ. Số lượng có hạn, nhân sĩ phải nhanh tay mới mua được quà rẻ đó nha!

  Thời gian sự kiện

  • Thời gian diễn ra: 20h00 đến 24h00 ngày 13/10 đến 16/10/2015

  Đối tượng tham gia


  • Nhân sĩ tại các máy chủ mở trước ngày 3/10/2015

  Nội dung

  • Sau 20h00 các ngày diễn ra sự kiện, khi quý nhân sĩ nhấp vào icon Quà Giới Hạn Số Lượng sẽ có cơ hội mua được các vật phẩm quý giá với giá cực rẻ  • Số lượng có hạn, trong toàn server chỉ bán 99 Quà 1, 5 Quà 2, 10 Quà 3, 20 Quà 4 và 40 Quà 5. Ai nhanh tay sẽ mua được Quà 1, hết Quà 1 mới mua được Quà 2...  Quà Giá bán Số lượng
  Quà 1 99 99
  Quà 2 99 5
  Quà 3 128 10
  Quà 4 168 20
  Quà 5 238 40

  • Khi mở Quà 1, Quà 2, Quà 3, Quà 4, Quà 5, tùy theo ngày và thời gian mở máy chủ, nhân sĩ sẽ nhận được các vật phẩm như sau:

  Máy chủ đã mở giới hạn cấp 79

  Ngày 13/10/2015 14/10/2015 15/10/2015 16/10/2015
  Quà 1 1000 Vàng Khóa Đá Tinh Luyện*5 2 vạn Bạc Khóa 1000 Cống Hiến
  Quà 2 1000 Vàng Khóa Đá Tinh Luyện*5 2 vạn Bạc Khóa 1000 Cống Hiến
  Quà 3 1000 Vàng Khóa Đá Tinh Luyện*5 2 vạn Bạc Khóa 1000 Cống Hiến
  Quà 4 1000 Vàng Khóa Đá Tinh Luyện*5 2 vạn Bạc Khóa 1000 Cống Hiến
  Quà 5 1000 Vàng Khóa Đá Tinh Luyện*5 2 vạn Bạc Khóa 1000 Cống Hiến

  Máy chủ đã mở giới hạn cấp 89

  Ngày 13/10/2015 14/10/2015 15/10/2015 16/10/2015
  Quà 1 1000 Cống Hiến Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm) Danh Vọng Lệnh Cầu Phúc (5 điểm)
  Hoán Thú Phù-I*4
  Quà 2 1000 Cống Hiến Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm) Danh Vọng Lệnh Cầu Phúc (5 điểm)
  Hoán Thú Phù-I*4
  Quà 3 1000 Cống Hiến Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm) Danh Vọng Lệnh Cầu Phúc (5 điểm)
  Hoán Thú Phù-I*4
  Quà 4 1000 Cống Hiến Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm) Danh Vọng Lệnh Cầu Phúc (5 điểm)
  Hoán Thú Phù-I*4
  Quà 5 1000 Cống Hiến Danh Vọng Lệnh Đai Tân Xuân (5 điểm) Danh Vọng Lệnh Cầu Phúc (5 điểm)
  Hoán Thú Phù-I*4

  Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99

  Ngày 13/10/2015 14/10/2015 15/10/2015 16/10/2015
  Quà 1 1000 Cống Hiến
  Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)
  Huyền Thiết Thạch*20
  Nhiệm Vụ Quyển (Chưa giám định)*4
  Quà 2 1000 Cống Hiến
  Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)
  Huyền Thiết Thạch*20
  Nhiệm Vụ Quyển (Chưa giám định)*4
  Quà 3 1000 Cống Hiến
  Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)
  Huyền Thiết Thạch*20
  Nhiệm Vụ Quyển (Chưa giám định)*4
  Quà 4 1000 Cống Hiến
  Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)
  Huyền Thiết Thạch*20
  Nhiệm Vụ Quyển (Chưa giám định)*4
  Quà 5 1000 Cống Hiến
  Danh Vọng Lệnh Lãnh Thổ Chiến (5 điểm)
  Huyền Thiết Thạch*20
  Nhiệm Vụ Quyển (Chưa giám định)*4

  Máy chủ đã mở giới hạn cấp 150

  Ngày 13/10/2015 14/10/2015 15/10/2015 16/10/2015
  Quà 1
  Đá Tinh Luyện*10
  Hoán Thú Phù-I*8
  Hoạt Lực Khóa 5000
  Vàng Khóa 4000
  Quà 2
  Đá Tinh Luyện*10
  Hoán Thú Phù-I*8
  Hoạt Lực Khóa 5000
  Vàng Khóa 4000
  Quà 3
  Đá Tinh Luyện*10
  Hoán Thú Phù-I*8
  Hoạt Lực Khóa 5000
  Vàng Khóa 4000
  Quà 4
  Đá Tinh Luyện*10
  Hoán Thú Phù-I*8
  Hoạt Lực Khóa 5000
  Vàng Khóa 4000
  Quà 5
  Đá Tinh Luyện*10
  Hoán Thú Phù-I*8
  Hoạt Lực Khóa 5000


  Máy chủ đã mở 71 ngày

  Ngày 13/10/2015 14/10/2015 15/10/2015 16/10/2015
  Quà 1
  Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)
  Đá Rèn*2
  Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
  Hoạt Lực Khóa 5000
  Quà 2
  Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)
  Đá Rèn*2
  Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
  Hoạt Lực Khóa 5000
  Quà 3
  Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)
  Đá Rèn*2
  Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
  Hoạt Lực Khóa 5000
  Quà 4
  Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)
  Đá Rèn*2
  Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
  Hoạt Lực Khóa 5000
  Quà 5
  Danh Vọng Lệnh World Cup (5 điểm)
  Đá Rèn*2
  Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
  Hoạt Lực Khóa 5000

  Máy chủ đã mở 111 ngày

  Ngày 13/10/2015 14/10/2015 15/10/2015 16/10/2015
  Quà 1
  Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)
  Danh Vọng Lệnh Ân Sư (5 điểm)
  Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
  Tàn Huân Chương (Chưa giám định)*5
  Quà 2
  Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)
  Danh Vọng Lệnh Ân Sư (5 điểm)
  Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
  Tàn Huân Chương (Chưa giám định)*5
  Quà 3
  Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)
  Danh Vọng Lệnh Ân Sư (5 điểm)
  Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
  Tàn Huân Chương (Chưa giám định)*5
  Quà 4
  Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)
  Danh Vọng Lệnh Ân Sư (5 điểm)
  Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
  Tàn Huân Chương (Chưa giám định)*5
  Quà 5
  Danh Vọng Lệnh Mị Lực (5 điểm)
  Danh Vọng Lệnh Ân Sư (5 điểm)
  Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
  Tàn Huân Chương (Chưa giám định)*5

  Máy chủ đã mở 221 ngày

  Ngày 13/10/2015 14/10/2015 15/10/2015 16/10/2015
  Quà 1
  Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)
  Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi*2
  Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
  Hoán Thú Phù-I*16
  Quà 2
  Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)
  Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi*2
  Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
  Hoán Thú Phù-I*16
  Quà 3
  Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)
  Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi*2
  Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
  Hoán Thú Phù-I*16
  Quà 4
  Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)
  Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi*2
  Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
  Hoán Thú Phù-I*16
  Quà 5
  Danh Vọng Lệnh Tử Tô (5 điểm)
  Mảnh Danh Vọng Lệnh Vũ Khí Sử Thi*2
  Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định)
  Hoán Thú Phù-I*16

  Đại sứ truyền thông - Lạc Tâm Ảnh
  Lần sửa cuối bởi Blackberry; 14-10-2015 lúc 10:23 AM

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •