Cần Bán Acc Hoa Sơn CL 410.5 Full Toái(top 1 khảm) Cường Hóa Max K17+huan chương ép max đầy đủ+liên hiếm40v vàng khóa + cam thủy tinh,hồng thủy tinh đầy đủ, 1 set toái hỏa+vũ khí + huân chương hỏa nếu muốn wa Ai Quan Tâm Pmm ( sever Hỏa Long) Call: 0931409143