Tình hình là vất vả lắm mới cày lên 120 đang định học skill 120.

Nhưng khi tìm hướng dẫn thì game bảo phải kiếm vô tự thiên thư, mà mấy cái event kiếm sách thì từ đời nào rồi. Ae cho hỏi hiện tại làm sao để kiếm sách vậy?