em mới chơi, vô tiệm danh vọng có thấy mấy trang bị danh vọng có cộng mấy skill j đó khi cường hóa tới +17, vậy a/c nào hay mod có thể up ảnh về các skill đó được không ạ?