khi mình đăng nhập vào game nó báo sai taikhoang và mật khẩu game và mình đổi mật khẩu ok mà đăng nhập trở lấy cũng k đc nữa vậy là sao