mình thấy sv cũ như bên Châu Giang có nhiều bạn HP lên đến 60k ~ 90K liền làm sao để cao như vậy dc ?