Em mới chơi phái NL và cũng đã tham khảo 1 số ý kiến nhưng chưa cái nào làm em hài lòng các bác ạ!!! (
Sau đây e muốn hỏi các bác các điều sau:
1.Cách tăng điểm tiềm năng cho NL??
-Có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều về năng điểm tiềm năng cho môn phái này
+Max khí dồn hết thân
+Max thân dồn hết khí
+Max thân dồn hết thể(Cách này thì nó ko thể nào đánh được mình và mình cũng ko thể đánh chết đc nó)
2.Khảm ngọc cho Nhạn Linh
-Mũ
-Hộ oản
-Y phục
-Đai
-Giày
-Vũ Khí
-Liên
-Nhẫn
-Bội
-Họ Phù
3.Phi Phong
4.Đồng Đội
5.Tọa Kỵ