Hoa hồng tặng người đẹp, đao kiếm tặng anh hùng! Sắp đến 8/3 rồi, quý anh hùng có muốn có thật nhiều hoa hồng để tặng các giai nhân Ngạo Kiếm hay không? Hãy tham gia trồng cây Hoa Hồng tại ngũ đại thành thị nhé!

Thời gian

♦ Bắt đầu: 09h00 ngày 02/03/2016 (sau khi cập nhật phiên bản 2.98.9)

♦ Kết thúc: 23h59 ngày 18/03/2016


Điều kiện tham gia

♦ Nhân vật đạt cấp 60 trở lên
♦ Máy chủ mở trước ngày 19/02/2016

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Hình ảnh
Mô tả
Bình Nước
• Cách nhận: Trong thời gian sự kiện, nhân sĩ tham gia sự kiện hằng ngày (Thanh Vân Phong, Bí Cảnh, Chiến Trường, Xi Vưu Mộ, Trích Tinh Lâu) có thể nhận được Bình Nước. Hoặc mua tại Trân Bảo Các
• Công dụng: dùng để tưới Hoa Hồng
Hạt Mầm Đỏ
• Mua tại Trân Bảo Các
Hạt Mầm Vàng
• Cách nhận: Mua tại Tiệm Tạp Hóa
•Hoa Hồng Đỏ

•Hoa Hồng Vàng
• Cách nhận: Trong ngũ đại thành thị, nhân sĩ nhấp phải Hạt Mầm Vàng hoặc Hạt Mầm Đỏ sẽ trồng được 1 Hoa Hồng. Sau 4 lần tưới nước, Hoa Hồng sẽ trưởng thành, lúc này nhân sĩ sẽ nhận được 1 Hoa Hồng Đỏ (nếu trồng Hạt Mầm Đỏ) hoặc 1 Hoa Hồng Vàng (nếu trồng Hạt Mầm Vàng)
• Công dụng: Nhấp phải nhận được phần thưởng
Hộp Hoa Hồng
• Cách nhận: Sau 99, 199, 288, 388 lần trồng hoa hồng, nhân sĩ có thể nhận 1 Hộp Hoa Hồng
• Công dụng: Nhấp phải nhận được phần thưởng


Nội dung sự kiện
• Trong thời gian sự kiện, nhân sĩ nhấp phải Hạt Mầm Vàng hoặc Hạt Mầm Đỏ tại ngũ đại thành thị sẽ trồng được 1 Hoa Hồng. Sau 4 lần tưới nước, Hoa Hồng sẽ trưởng thành, lúc này nhân sĩ sẽ nhận được 1 Hoa Hồng Đỏ (nếu trồng Hạt Mầm Đỏ) hoặc 1 Hoa Hồng Vàng (nếu trồng Hạt Mầm Vàng)
Lưu ý
Mỗi người mỗi ngày tối đa có thể trồng 25 lần Hoa Hồng Đỏ, 5 lần Hoa Hồng Vàng
Số lần không tích lũy sang ngày hôm sau


Phần thưởng


Xem thêm phần thưởng sự kiện Hồng Tụ Thiên Hương: Tại đây