Sever mở 16x ngày rồi mới kiếm đc cái Phụ Ma này sau khi đốt tầm 100 vạn vàng khóa + 100k hoạt lực;
AE thấy phụ ma này ổn cho Hoa Sơn ko? Mình thì thấy khá thỏa mãn...