Các bạn cho mình hỏi

Tại sao thời gian phát giải thưởng các bạn lại để ở Mục Quy tác thi đấu, tại sao không để trong mục phần thưởng?

Tại sao thời gian nhận thưởng các nhân của giải đấu THSV (giải đầu toàn game NKVS) lại chỉ có 1 ngày? phần thưởng cá nhân của giải đấu này không bằng phần thưởng cá nhân của giải đấu hàng tháng GTQH(Nam Giang - 1sever 1cum)
thời gian nhận thưởng cá nhân còn được 1 tuần.

Tại sao 1 giải đấu lớn của game khi phát thưởng không thông báo lên trang chủ của game để cho game thủ biết để nhận thưởng? các phần thưởng top 4 - 8, 9 - 16 không có giá trị lên các bạn không thông báo đã trao giải. Các bạn chỉ thông báo đã trao giải cho top 1 2 3 ? ly do vì sao ?

mong các bạn trả lời cho mình biết..