Hiện mình chơi bên Tiềm Long tham gia rút thưởng may mắn trúng được giải hạng 5 vào hôm qua nhưng chẳng thấy thư gởi thưởng. Có gởi hỗ trợ nhưng chỉ có chờ xữ lí thế là sao. Mong khắc phục cho e sớm ạ
id: minhthong071197
Tên Nv: ChạyXíchLô