THIÊN MỆNH THẦN TỐC

Quý nhân sĩ Ngạo Kiếm Vô Song thân mến!
Phương Phàm xin gửi đến quý nhân sĩ sự kiện Thiên Mệnh Thần Tốc với những hoạt động thú vị và hấp dẫn, ngoài ra nhân sĩ còn có cơ hội nhận được rất nhiều phần quà giá trị từ những hoạt động của sự kiện. Mời quý nhân sĩ hãy theo dõi thông tin chi tiết sau:


Thời gian sự kiện


Bắt đầu: 10h00 ngày 16/07/2016 (Sau khi kết thúc bảo trì cập nhật phiên bản 2.103.11)
Kết thúc: 23h59 ngày 26/07/2016

Điều kiện tham gia

Đối v
ới người chơi: Các nhân vật đạt cấp 60 trở lên
Đối với máy chủ: Máy chủ mở từ ngày 05/05/2016 trở về trước

Các vật phẩm liên quan


Vật Phẩm Hình Ảnh Mô Tả
Công Hàm Trắng •Cách nhận: Tích lũy Online 60 phút để nhận. Hoặc mua ở Trân Bảo Các; giá: 49 Vàng•Công dụng: Dùng để nhận nhiệm vụ Công Hàm
Công Hàm Lục •Cách nhận: Dùng Công Hàm Trắng giao cho Đại Tướng Quân sẽ ngẫu nhiên nhận được•Công dụng: Nhấp phải sẽ ngẫu nhiên nhận được quà
Công Hàm Lam •Cách nhận: Dùng Công Hàm Trắng giao cho Đại Tướng Quân sẽ ngẫu nhiên nhận được•Công dụng: Nhấp phải sẽ ngẫu nhiên nhận được quà
Công Hàm Tím •Cách nhận: Dùng Công Hàm Trắng giao cho Đại Tướng Quân sẽ ngẫu nhiên nhận được•Công dụng: Nhấp phải sẽ ngẫu nhiên nhận được quà
Quyển Hoàn Thành Nhiệm Vụ •Cách nhận: Mua ở Trân Bảo Các; giá: 99 Vàng•Công dụng: Sử dụng có thể lập tức hoàn thành 1 nhiệm vụ Công Hàm
Túi Thưởng Công Hàm Lục •Cách nhận: Hoàn thành nhiệm vụ Công Hàm Lục•Công dụng: Nhấp phải sẽ ngẫu nhiên nhận được phần quà hấp dẫn
Túi Thưởng Công Hàm Lam •Cách nhận: Hoàn thành nhiệm vụ Công Hàm Lam•Công dụng: Nhấp phải sẽ ngẫu nhiên nhận được phần quà hấp dẫn
Túi Thưởng Công Hàm Tím •Cách nhận: Hoàn thành nhiệm vụ Công Hàm Tím•Công dụng: Nhấp phải sẽ ngẫu nhiên nhận được phần quà hấp dẫn
Túi Thiên Mệnh •Cách nhận: Hoàn thành 15 lần nhiệm vụ Công Hàm•Công dụng: Nhấp phải sẽ nhận được quà hấp dẫn
Túi Thần Tốc •Cách nhận: Hoàn thành 29 lần nhiệm vụ Công Hàm•Công dụng: Nhấp phải sẽ nhận được quà hấp dẫn

Nội dung sự kiện


  • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Công Hàm, nhân sĩ nhấp phải Công Hàm có thể nhận thưởng tương ứng
  • Thời gian hồi sử dụng Quyển Hoàn Thành Nhiệm Vụ là 05 phút
  • Mỗi ngày tối đa có thể nhận 3 lần nhiệm vụ Công Hàm.


Phần Thưởng


Tham gia sự kiện quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được các phần quà giá trị, phần thưởng cụ thể sẽ khác nhau theo thời gian mở serverXem thêm phần thưởng sự kiện Thiên Mệnh Thần Tốc tại đây
Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm