- Tuyển anh chị em có đầu tư và kinh nghiệm chơi game nkvs hội tụ vào sever mới 10h ngày 12-08-16 tham gia tộc YÊU của mình :
+ Yêu cầu ace bỏ 30k sắm cái vip đầu tiên và dành 30s để download cctalk về
+ Anh em hoạt động full sn ngày + 3 LKTH
+ Online 2h boss đầy đủ và có cctalk nói trên
+ Còn 1 số hđ sẽ cập nhập sau....
Thông tin liên hệ mình :
+ Sđt : 01227098120
+ FB : https://www.facebook.com/BitinTheCold2207
+ Group tộc : https://www.facebook.com/groups/1747091312200484/
+ CCtalk : 1100967976
Mời anh em